Acte legislative - Thermonet Suceava

Dispecerat

Vă recomandăm utilizarea legislației actualizate pe care o puteți găsi pe site-urile de profil.

Portal Legislativ • Proces Legislativ Camera Deputaților  • Proces Legislativ Senat  •  Hotărâri Consiliul Local Suceava

Acte legislative emise de instituțiile centrale 

• Ordinul A.N.R.S.C. nr. 483/2008 – Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice
• Legea nr. 325/2006 – Legea serviciului public de alimentare cu energie termică
• Legea nr. 196/2021 – pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
• Legea nr. 51/2006 cu completările şi modificările ulterioare – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
• Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
• Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică
• H.G. nr. 425/1994 cu completările şi modificările ulterioare – Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice
• Legea nr. 196/2018 – Legea privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcționarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
• H.G. nr. 609/2007 – Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
• H.G. nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
• O.G. nr. 36/2006 – Ordonanţă privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energie termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
• Ordinul A.N.R.S.C. nr. 343/2010 – Ordin privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum
• Ordinul MLPAT nr. 29/N/1993 – Ordin pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici
• Legea nr. 121/2014 – Legea privind eficienta energetica
• Legea nr. 24 din 9 ianuarie 2023 pentru aprobarea O.G. nr. 130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014
• Legea nr. 50/1991 – Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Hotărâri ale Consiliului Local Suceava

• H.C.L. nr. 20/2024 privind modificarea alin. (2) al art. 1 și respectiv a art. 2 și a art. 3 din cadrul H.C.L. nr. 408/2023

• H.C.L. nr. 408/2023 privind aprobarea prețului de producție și a tarifelor serviciilor de transport distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Suceava precum și pentru aprobarea prețului local al energiei termice urmarea convertirii Gcal în MWh

• H.C.L. nr 364/2024 Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activității de transport distribuție și furnizare a energiei termice pentru  consumatorii branșați la sistemul centralizat începând cu 1 octombrie 2023

• H.C.L. nr. 89/2014 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice produsa in sistem centralizat in municipiul Suceava
• H.C.L. nr. 153/2008 privind aprobarea zonelor unitare de incalzire stabilite in municipiul Suceava
• H.C.L. nr. 202/2010 privind reglemntarea repartizarii energiei termice in imobilele fara repartitoare de costuri si sanctiuni pentru nerespectarea Ordinului ANRSC nr. 343/2010, modificata prin H.C.L. nr. 177/2012 si H.C.L. nr. 47/2016
• H.C.L. nr. 231/2008 privind repartizarea consumurilor de energie termica între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum
• H.C.L. nr. 30/2023 privind aprobarea tarifelor serviciilor de transport, de distributie si furnizare a energiei termice in municipiul Suceava, pentru operatorul S.C. THERMONET S.R.L., precum si pentru aprobarea pretului local al energiei termice
• H.C.L. nr. 149/2022 privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activitatii de transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru consumatorii bransati la sistemul centralizat, incepand cu 1 mai 2022