Conectări – deconectări - Thermonet Suceava

Dispecerat

Avantajele sistemului centralizat operat de Thermonet Suceava:

Confort

  • Încălzirea întregii locuințe timp de 24 de ore, 7 zile pe săptămână
  • folosirea instalației existente 
  • posibilitatea gestionării costurilor prin folosirea repartitoarelor

Tarife accesibile

  • în condițiile liberalizării prețurilor la energia electrică și la gazele naturale asigurăm, împreună cu autoritatea locală, un preț accesibil la energia termică.

Siguranță

  • fără risc de explozie
  • fără scurgeri de gaze
  • fără pericolul asfixierii cu monoxid de carbon 

Informații și documente necesare pentru conectarea la sistemul centralizat:

Model cerere pentru conectarea la rețeaua Thermonet Suceava

(consultați cuprinsul cererii pentru documentele necesare în vederea conectării)

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați direcției Tehnic Dezvoltare

Telefon: 0330 108 180

Adresa: Mihai Eminescu nr. 2A, Suceava

Informații și documente necesare pentru deconectarea de la sistemul centralizat a persoanelor fizice cu domiciliul în condominii:

Model cerere pentru emiterea avizului de deconectare de la rețeaua Thermonet Suceava:

(consultați cuprinsul cererii pentru documentele necesare în vederea deconectării)

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați la biroul Relații cu Publicul:

Telefon: 0330 108 180

Adresa: Mihai Eminescu nr. 2A, Suceava

Informații și documente necesare pentru deconectarea de la sistemul centralizat a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință:

Model de cerere pentru emiterea avizului de deconectare de la rețeaua Thermonet Suceava:

(consultați cuprinsul cererii pentru documentele necesare în vederea deconectării)

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați la serviciul Planificare Producție și Gestionare Contracte:

Telefon: 0330 108 180

Adresa: Mihai Eminescu nr. 2A, Suceava

Informații și documente necesare pentru deconectarea de la sistemul centralizat a unui imobil tip condominiu (scară de bloc): 

Model de cerere pentru emiterea avizului de deconectare de la rețeaua Thermonet Suceava:

(consultați cuprinsul cererii pentru documentele necesare în vederea deconectării)

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați la serviciul Planificare Producție și Gestionare Contracte:

Telefon: 0330 108 180

Adresa: Mihai Eminescu nr. 2A, Suceava